παιδοορθοπαιδικος-κάταγμα-αγκώνα-σε-παιδιά.
διάβασε τώρα
άρθρα
info
ενημέρωση
νέα

Κατάγματα του αγκώνα σε παιδιά

Τα κατάγματα του αγκώνα σε παιδιά αποτελούν μια από τις πιο δύσκολες κατηγορίες καταγμάτων, στην παιδική ηλικία και υπάγονται στις γενικότερες αρχές της Παιδοτραυματολογίας. Ένα κάταγμα στον αγκώνα μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Παρατηρείται όμως, ως επί το πλείστον, στις ηλικίες 4-8 ετών.

  • Απαιτείται μεγάλη εμπειρία και γνώση της ανατομίας της περιοχής, για μια σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση. Πιθανά λάθη ή μη σωστή εκτίμηση των καταγμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να έχουν ολέθριες συνέπειες στην μελλοντική λειτουργία του αγκώνα.

Κατάγματα του αγκώνα σε παιδιά: Πώς προκύπτουν;

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα κατάγματα του αγκώνα είναι το αποτέλεσμα μιας πτώσης και προσπάθειας του παιδιού να στηριχτεί με τεντωμένο το χέρι. Είναι συνήθως το αποτέλεσμα ενός „ατυχήματος“ από ένα μονόζυγο ή ένα τραμπολίνο.

Τα κατάγματα του αγκώνα αποτελούν το 10% όλων των καταγμάτων στα παιδιά.

Είναι σημαντικό κάποιος να καταλάβει την ανατομία της άρθρωσης του αγκώνα, γι΄αυτό παραθέτουμε και τις παρακάτω εικόνες. Ο αγκώνας αποτελεί μια άρθρωση που απαρτίζεται από 3 οστά: την κερκίδα, την ωλένη και το βραχιόνιο οστό.

Κατάγματα του αγκώνα σε παιδιά: Ο συνηθέστερος μηχανισμός είναι η πτώση σε τεντωμένο χέρι.
Κατάγματα του αγκώνα σε παιδιά: Ο συνηθέστερος μηχανισμός είναι η πτώση σε τεντωμένο χέρι.

Κατάγματα του αγκώνα σε παιδιά: Συμπτώματα

Τα κυριότερα συμπτώματα θα εξαρτηθούν από το είδος του κατάγματος αλλά και τον βαθμό παρεκτόπισης του κατάγματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω συμπτώματα:

  • Πόνος ή/και οίδημα στην περιοχή του αγκώνα.
  • Εμφανή παραμόρφωση στην περιοχή του αγκώνα.
  • Αδυναμία ή δυσκολία των κινήσεων του αγκώνα.
  • Ερυθρότητα, αιμάτωμα ή μελανιά στην ίδια περιοχή.
Φυσιολογική ανατομία της άρθρωσης του αγκώνα
Φυσιολογική ανατομία της άρθρωσης του αγκώνα

Τύποι καταγμάτων στην περιοχή του αγκώνα σε παιδιά σε παιδιά.

Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά κατάγματα στην περιοχή του αγκώνα, η περιγραφή των οποίων απαιτεί ένα ολόκληρο βιβλίο. Είναι αδύνατον να καλυφθεί αυτή η ανάλυση σε ένα άρθρο. Τα κατάγματα του αγκώνα σε παιδιά, με σειρά μειωμένης συχνότητας, είναι τα κάτωθι.

Κατάγματα του αγκώνα σε παιδιά
Κατάγματα του αγκώνα σε παιδιά

Κατάγματα του αγκώνα σε παιδιά: Διάγνωση

Η διάγνωση θα στηριχτεί κυρίως στην κλινική εξέταση και στον ακτινολογικό έλεγχο. Η κλινική εξέταση θα πρέπει να είναι με σεβασμό σε ένα παιδί που μόλις έχει τραυματίσει σοβαρά τον αγκώνα του και στοχεύει στο να ανευρεθεί το σημείο της μέγιστης ευαισθησίας.

Πρέπει δηλαδή να ανευρεθεί ποια περιοχή του αγκώνα είναι αυτή που πονάει πιο πολύ, καθώς εκεί θα εντοπίζεται, κατά πάσα πιθανότητα και το κάταγμα. Ο ακτινολογικός έλεγχος είναι απαραίτητος για να καθοριστεί το είδος του κατάγματος, ο τύπος αυτού και ο βαθμός παρεκτόπισης.

  • Ο ακτινολογικός έλεγχος είναι απαραίτητο να γίνεται με τον σωστό τρόπο που θα υποδείξει ο γιατρός σας. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να μην γίνουν εμφανή πιθανά κατάγματα ή να μην εκτιμηθεί σωστά η παρεκτόπιση τους. Σε σπάνιες περιπτώσεις θα απαιτηθεί  μαγνητική ή αξονική τομογραφία.

Σε περιπτώσεις που ο ακτινολογικός έλεγχος δεν δείξει κάποια εικόνα κατάγματος, είναι εξαιρετική η βοήθεια που παίρνουμε από την χρήση του υπερήχου.

Φυσιολογική ανατομία της άρθωσης του αγκώνα

Κατάγματα του αγκώνα σε παιδιά: Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση είναι διαφορετική από παιδί σε παιδί και εξαρτάται απόλυτα από το είδος του κατάγματος, την παρεκτόπιση αυτού αλλά και από την ηλικία του παιδιού.

Όποια αντιμετώπιση και αν επιλεχθεί, ο τελικός σκοπός είναι να επιτευχθεί η ομαλή, φυσιολογική και πλήρης κίνηση της άρθρωσης του αγκώνα καθώς και η αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων από την άρθρωση.

Οι 3 κύριοι τρόποι αντιμετώπισης των καταγμάτων του αγκώνα (elbow fractures in children) είναι:

  • Τοποθέτηση γυψονάρθηκα για απαρεκτόπιστα ή ελάχιστα παρεκτοπισμένα κατάγματα.
  • Ανάταξη μερικώς παρεκτοπισμένων καταγμάτων και τοποθέτηση γυψονάρθηκα. Για την ανάταξη ενός κατάγματος μπορεί να απαιτηθεί ελαφρά αναισθησία (μέθη).
  • Χειρουργική αντιμετώπιση σε περίπτωση που τα καταγματικά άκρα δεν δύναται να ευθειαστούν ή το κάταγμα είναι ενδαρθρικό (πχ κάταγμα κονδύλου). Σε αυτήν περίπτωση μπορεί είτε με μικρή τομή είτε και χωρίς καθόλου τομή να συγκρατηθεί το κάταγμα με ειδικές βελόνες ή βίδες.

Κατάγματα αγκώνα σε παιδιά: Στην εικόνα φαίνεται ένα σπάνιο υπερκονδύλιο κάταγμα.
Κατάγματα αγκώνα σε παιδιά: Στην εικόνα φαίνεται ένα σπάνιο υπερκονδύλιο κάταγμα.

Take Home Message

Πιστεύουμε ότι για τα κατάγματα στην περιοχή του αγκώνα πρέπει οπωσδήποτε να αναζητάται η γνώμη ενός Παιδο-ορθοπαιδικού. Είναι δύσκολο να διαγνωστούν και δύσκολο να εκτιμηθεί η σοβαρότητα τους αν δεν υπάρχει η ανάλογη εμπειρία.

Μπορείτε να διαβάσετε τα πάντα για το πιο συχνό κάταγμα στην περιοχή του αγκώνα (το υπερκονδύλιο κάταγμα), στην διπλωματική μας εργασία εδώ.