παιδοορθοπαιδικος θεσσαλονικη
διάβασε τώρα
άρθρα
info
ενημέρωση
νέα

Μη οστεοποιούμενο ίνωμα

Το μη οστεοποιούμενο ίνωμα είναι ένας καλοήθης οστικός όγκος που παρατηρείται συχνά στην παιδική ηλικία. Αναφέρθηκε επίσης και στη σελίδα μας “Παιδοορθοπαιδική Ογκολογία” Στη βιβιλογραφία μπορεί να τον συναντήσουμε και με άλλα ονόματα όπως ινοφλοιώδες έλλειμμα.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Παρατηρείται σε ποσοστό 20-30% όλων των παιδιών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.
  • Θα το συναντήσουμε κυρίως στις ηλικίες από 5-15 ετών.
  • Είναι ελαφρώς πιο συχνό στα αγόρια. Η αναλογία είναι: αγόρια:κορίτσια=2:1.
  • Με το πέρας της σκελετικής ανάπτυξης εξαφανίζονται ή παραμένουν ορατά στην ακτινογραφία σαν μια σκληρωτική ζώνη.
Είναι εμφανής η διαφορά με το υγιές σκέλος.

Αιτιολογία – Εντόπιση – Συμπτωματολογία

Το συγκεκριμένο ίνωμα εντοπίζεται πάντα στη μετάφυση των οστών και έχει ιδιαίτερη προτίμηση στα οστά, πέριξ του γόνατος (κεντρικό τριτημόριο κνήμης, περιφερικό τριτημόριο μηριαίου.

Πολύ συχνή είναι και η εντόπισή του στο περιφερικό τριτημόριο της κνήμης.

Η αιτιολογία είναι ασαφής. Φαίνεται όμως πως τραυματικοί λόγοι ή υπερ-χρήση του σκέλους σε σημεία που προσφύονται τένοντες ή σύνδεσμοι σε συνδυασμό με μη φυσιολογική οστεοποίηση του οστού παίζουν σημαντικό ρόλο.

Το μη οστεοποιούμενο ίνωμα συνήθως δε δίνει κανένα απολύτως σύμπτωμα. Τις περισσότερες φορές ανακαλύπτεται τυχαία σε ακτινογραφικό έλεγχο που γίνεται για άλλο λόγο (πχ. μία κάκωση).

Πιο σπάνια μπορεί να εμφανιστεί με κάταγμα του οστού, λόγω τοπικής αποδυνάμωσης του οστού. Η ακτινογραφία θα δείξει το κάταγμα και κατ΄επέκταση το μη οστεοποιούμενο ίνωμα.

Μη οστεοποιούμενο ίνωμα: Διάγνωση

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το συγκεκριμένο ίνωμα θα ανακαλυφθεί συνήθως τυχαία σε ακτινολογικό έλεγχο που γίνεται για άλλο λόγο.

Τα χαρακτηριστικά που θα δούμε σε μία ακτινογραφία είναι τα εξής:

  • Το μη οστεοποιούμενο ίνωμα εντοπίζεται έκκεντρα, στη μετάφυση των οστών, είναι οστεολυτικό και εμφανίζει σκληρυντικά περιθώρια.

Όταν λοιπόν δούμε αυτά τα χαρακτηριστικά είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο ίνωμα και κατά κανόνα δε χρειάζεται ούτε αξονική ούτε μαγνητική τομογραφία.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι να προσδιορίσουμε το μέγεθος (τη διάμετρο) του ινώματος καθώς σχετίζεται με την πιθανότητα κατάγματος του οστού.

Μη οστεοποιούμενο ίνωμα περιφερικού τριτημορίου κνήμης.

Μη οστεοποιούμενο ίνωμα: Αντιμετώπιση

Στην αντιμετώπιση, σημαντικό ρόλο παίζει η διάμετρος του ινώματος σε σχέση με τη διάμετρο του οστού.

  • Μικρά ινώματα (<50% της διαμέτρου του οστού) παρακολουθούνται με ακτινογραφίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ανά 6μηνο).
  • Μεγαλύτερα ινώματα (>50-75% της διαμέτρου του οστού) συνιστάται να χειρουργούνται λόγω αυξημένου κινδύνου αποδυνάμωσης του οστού και συνεπώς κατάγματος.

Πρόγνωση

Η συνήθης πορεία τους είναι να εξαφανίζονται μετά το πέρας της σκελετικής ωρίμανσης.

Σημαντική είναι επίσης η διαφορική διάγνωση με τους εξής όγκους: απλή οστική κύστη, ανευρυσματική οστική κύστη και ινώδη δυσπλασία.