Γενική Ορθοπαιδική Δελνιώτης Θεσσαλονίκη

Γενική Ορθοπαιδική

Η Ορθοπαιδική αποτελεί τον βασικό κορμό της εκπαίδευσής μας και έχει ως βασικό αντικείμενο τις παθήσεις και τις κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος. Η ποιότητα ζωής ενός ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ομαλή, φυσιολογική και πλήρους εύρους κίνηση των αρθρώσεων και του σώματος.

Παθήσεις και κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος με επώδυνα συμπτώματα και μείωση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων θα οδηγήσουν σε δυσκολία εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων, πιθανή αποφυγή ενασχόλησης με την αγαπημένη αθλητική δραστηριότητα με τελική κατάληξη την μείωση της ποιότητας ζωής.

Συχνότερες καταστάσεις στη Γενική Ορθοπαιδική και οι υπηρεσίες μας

ΩΜΟΣ

ΑΓΚΩΝΑΣ

ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ

ΙΣΧΙΟ

ΓΟΝΑΤΟ

ΑΚΡΟΣ ΠΟΔΑΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ