Παιδοτραυματολογία Παιδοορθοπαιδικός Ιωάννης Δελνιώτης Θεσσαλονίκη Κάταγμα σε παιδί

Παιδοτραυματολογία

Η παιδοτραυματολογία αναφέρεται στις κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος (και στα κατάγματα), στον αναπτυσσόμενο σκελετό.

Τα κατάγματα στον παιδιατρικό πληθυσμό αποτελούν μια ιδιαίτερη, ξεχωριστή κατηγορία καταγμάτων. Οι αρχές αντιμετώπισης των καταγμάτων αυτών είναι διαφορετικές από αυτές των ενηλίκων. 

Παιδοτραυματολογία, χαρακτηριστικά καταγμάτων.

Τα κατάγματα στην Παιδοτραυματολογία ταξινομούνται συνεπώς με την λεγόμενη ταξινόμηση Salter-Harris, η οποία περιλαμβάνει 5 βασικούς τύπους. Προτού επεξηγήσουμε την κάθε κατηγορία καλό είναι να δούμε πως είναι ένα φυσιολογικό οστό.

Κάταγμα τύπου Salter-Harris I: Το κάταγμα αυτό διαπερνά/διατρέχει μέσω της αυξητικής πλάκας/συζευκτικού χόνδρου. Θεωρείται εξωαρθρικό και έχει καλή πρόγνωση.

Κάταγμα τύπου Salter-Harris ΙΙ (το πιο συχνό)Το κάταγμα αυτό διατρέχει μέσω της αυξητικής πλάκας (ένα μέρος αυτής) και εξέρχεται μέσω της μετάφυσης. Θεωρείται εξωαρθρικό κάταγμα και έχει καλή πρόγνωση μετά από ανάταξη.

Κάταγμα τύπου Salter-Harris ΙΙΙ: Το κάταγμα αυτό (πιο σπάνιο σε συχνότητα) διαπερνά ένα μέρος του συζευκτικού χόνδρου και της επίφυσης, γεγονός που το καθιστά ενδαρθρικό. Απαιτείται ανατομική ανάταξη (είτε κλειστά είτε χειρουργικά) και παρακολούθηση μέχρι την σκελετική ωρίμανση.

Κάταγμα τύπου Salter-Harris ΙVΤο κάταγμα αυτό διαπερνά και τον συζευκτικό χόνδρο και την επίφυση και την μετάφυση. Πρόκειται για ενδαρθρικό κάταγμα και απαιτείται ανατομική ανάταξη και παρακολούθηση μέχρι την σκελετική ωρίμανση.

Κάταγμα τύπου Salter-Harris V: Το κάταγμα αυτό χαρακτηρίζεται από ισχυρές δυνάμεις συμπίεσης στον συζευκτικό χόνδρο που θα οδηγήσουν σε πρόωρη σύγκλειση της επιφυσιακής πλάκας. Ευτυχώς το συγκεκριμένο κάταγμα είναι σπάνιο. Συνήθως το συγκεκριμένο κάταγμα επιβεβαιώνεται αργά καθώς δεν υπάρχουν ακτινολογικά ευρήματα για να το καταλάβει άμεσα κάποιος.

Κακώσεις του αγκώνα στα παιδιά

Οι κακώσεις και τα κατάγματα στην άρθρωση του αγκώνα κατά την παιδική ηλικία αποτελούν μία πρόκληση τόσο για την σωστή διάγνωση όσο και για την αντιμετώπιση.

Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό;

Αυτό συμβαίνει γιατί κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας θα εμφανιστούν στην περιοχή του αγκώνα πολυάριθμοι πυρήνες οστέωσης. Αυτοί οι πυρήνες οστέωσης πρέπει να εμφανιστούν, είναι φυσιολογική η ύπαρξη τους και ο σκοπός τους είναι η τελική και σωστή διαμόρφωση της άρθρωσης του αγκώνα.

Όταν συμβεί λοιπόν μια κάκωση στην περιοχή του αγκώνα, η ακτινογραφία θα δείξει αυτούς τους πυρήνες οστέωσης, οι οποίοι μπορούν να παρερμηνευθούν λανθασμένα ως κάταγμα. Ο γιατρός πρέπει όμως να γνωρίζει σε ποια ηλικία εμφανίζεται ο κάθε πυρήνας οστέωσης, σε ποια ηλικία συνενώνεται και πως διαχωρίζεται από ένα πιθανό κάταγμα.