Βάδιση σε έξω στροφή Παιδοορθοπαιδικός Θεσσαλονίκη

Βάδιση σε έσω/έξω στροφή

Η βάδιση με τα πόδια στραμμένα προς τα έσω ή προς τα έξω (βάδιση σε έσω/έξω στροφή) δεν αποτελεί διάγνωση. Πρέπει να βρεθεί η αιτία που συμβαίνει αυτό. Οι συχνότερες αιτίες έχουν αναφερθεί στη σελίδα μας „Παρεκκλίσεις της φυσιολογικής βάδισης“.

Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για αυτό-περιοριζόμενες αιτίες, που σημαίνει ότι το παιδί καθώς μεγαλώνει και ξεκινάει να περπατάει θα διορθωθούν οι εκάστοτε ανατομικοί λόγοι που ευθύνονται για την βάδιση σε έσω/έξω στροφή.

Μέχρι πότε περιμένουμε να διορθωθεί αυτόματα η αιτία για την βάδιση σε έσω στροφή;

Εξαρτάται από την αιτία. Μπορεί να κυμαίνεται από 2-3 χρόνια μέχρι και 8-9 χρόνια. Επίσης μπορούν περισσότερες από μία αιτίες να συνεισφέρουν στην βάδιση με έσω στροφή.

Σημαντικό είναι η καταγραφή και ο έλεγχος ανά εξάμηνους ή ετήσιους ελέγχους για να παρακολουθούμε την αναμενόμενη αυτό-βελτίωση των αιτιών αυτών.

Τι γίνεται όταν παρέλθει το διάστημα που περιμένουμε αυτόματη διόρθωση για τη βάδιση σε έσω/έξω στροφή ;

Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται:

  1. Επακριβής προσδιορισμός της αιτίας που ευθύνεται για αυτήν την βάδιση. Περιπτώσεις όπως η νόσος Perthes ή η επιφυσιολίσθηση της μηριαίας κεφαλής (υπεύθυνες για να δώσουν μια εικόνα έξω στροφής στο σκέλος) θέλουν χειρουργική αντιμετώπιση (η επιφυσιολίσθηση της μηριαίας κεφαλής θέλει πάντα χειρουργική αντιμετώπιση).
  2. Αφού βρεθεί η αιτία, αξιολογείται και αναλύεται στους γονείς αν αυτή η αιτία αποτελεί προάγγελο για μελλοντικά ορθοπαιδικά προβλήματα. Για παράδειγμα η αυξημένη πρόσθια συστροφή του αυχένα του μηριαίου (υπεύθυνη για βάδιση σε έσω στροφή – femoral anteversion) έχει επιστημονικά βρεθεί ότι δεν θα προκαλέσει οστεοαρθρίτιδα στο ισχίο ενώ η οπίσθια συστροφή του αυχένα του μηριαίου (υπεύθυνη για βάδιση σε έξω στροφή – femoral retroversion) έχει βρεθεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε οστεοαρθρίτιδα του ισχίου.
  3. Αξιολογούνται η ποιότητα ζωής και τα συμπτώματα του παιδιού. Ένα παιδί με υπερβολική βάδιση σε έσω στροφή μπορεί σκοντάφτει συχνά και να μην μπορεί να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες. Ένα παιδί με υπερβολική προσαγωγή του πρόσθιου άκρου ποδός μπορεί να έχει πρόβλημα με το να φορέσει ένα παπούτσι.
  4. Αξιολογείται ο πιθανός συνδυασμός στροφικών παραμορφώσεων. Για παράδειγμα ένα παιδί που αναφέρει πόνο στο γόνατο και έχει αποκλειστεί κάθε αιτία και δεν βρίσκεται κανένα πρόβλημα μπορεί να εμφανίζει έσω στροφή του μηριαίου και έξω στροφή της κνήμης (malalignment syndrome).

Πως διορθώνεται μία στροφική παραμόρφωση (εάν πρέπει να διορθωθεί);

Μία στροφική παραμόρφωση διορθώνεται μόνο αφού παρέλθει το διάστημα πέρα από το οποίο δεν αναμένουμε πλέον καμία βελτίωση από τον ίδιο τον οργανισμό. Η κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη καθώς εξαρτάται από την αιτία.

Στις στροφικές παραμορφώσεις δεν μπορούμε (δυστυχώς) να εκμεταλλευτούμε τις αυξητικές πλάκες (όπως στις γωνιώδεις παραμορφώσεις – ραιβογονία/βάισογονία). Ενδεικτικά αναφέρουμε πως επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις ευθύνεται το μηριαίο οστό, η χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει οστεοτομία (ιατρικό δηλαδή κάταγμα), διόρθωση της στροφικής παραμόρφωσης και συγκράτηση των δύο οστικών τμημάτων (π.χ. κεντρικό και περιφερικό μηριαίο) με μία πλάκα-βίδες ή ήλο. Εάν πρόκειται για πιο μικρή ηλικία ή για την κνήμη η συγκράτηση των τμημάτων των οστών μπορεί να γίνει με 2 βελόνες Kirschner.